Sertifikalarımız

Afinitem Aile Hekimlikleri için
Hasta Takip ve Yönetim Programı

Kalite standardımız ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile belgelenmiştir.

iso-iec-15504

TSE SPICE TS ISO/IEC 15504
Organizasyonel Olgunluk Belgesi

iso-27001

TSE TS-ISO/IEC 27001
Olgunluk Sertifikası

iso-iec-15504

TÜRK PATENT KURUMU
MARKA TESCİL SERTİFİKASI

Bilgi - Kalite
Güvenliği Politikasyonu

ISO 33002
Organizasyonel Olgunluk Belgesi

© AFİNİTEM 2015. All Rights Reserved. Resim açıklaması